За контакти

гр. София, 1303, ул. ”Пиротска”  85
Тел.: 02 929 3731
Факс: 02 920 6864
Моб.: 0897 94 33 20
e-mail: negova_style@yahoo.com