Ние правим всичко в срок

Какви са нашите срокове
Немаловажно при избора на фирмата за обзавеждане са сроковете, които предлага, и това дали се спазват. Стриктното спазване на поетите ангажименти по сроковете за изпълнение е отличителна наша страна, която е високо оценена от всичките ни клиенти от създаването на марката досега.
Конкретно сроковете, които даваме за изпълнение на различните изделия, са следните:
• за мебели и обзавеждане от стъкло и ламинирано ПДЧ до 30 календарни дни;
• за мебели и обзавеждане с естествен фурнир, МДФ лак или други по-специфични материали до 45 календарни дни;
• за цялостно обзавеждане на апартамент или къща сроковете се договарят спрямо обема, но рядко може да надхвърлят максималните 60 календарни дни;
• за малки обеми, единични изделия, само плъзгащи се врати или други подобни може да се договорят и срокове до 15 календарни дни.

Какво включват нашите срокове
Важно е да се има предвид от нашите клиенти, че поръчките им са строго индивидуални, което означава следното:
• проектът за изпълнение се изработва след взимане на точни размери на място;
• да се съгласува така изготвения с клиента проект и да се направят корекции в случай на нужда;
• след това проектантите изработват техническата документация за производството на всяко отделно изделие;
• да се поръчат договорените с клиента материали и те да бъдат доставени от нашите контрагенти в производствената ни база;
• да бъдат изработени изделията и подготвени за транспортиране и монтаж;
• да се стикова удобен за клиента ден и време за извършване на доставката и монтажа на поръчката.
Сроковете, фиксирани в договора с нашите клиенти, включват всичкото това необходимо време за тези операции.